T

Aardekoopasse tassinud

Kasutatud lausetes (Eesti keel)