T

Aafriklasena nobeli

Kasutatud lausetes (Ajalugu)