T

Aadrilaskmiseks

Kasutatud lausetes (Ökoloogia)