T

Aadrilaskmised

Kasutatud lausetes (Meditsiin)

Kuidas valida ja kasutada vibraatorit