T

Aadresssisendisse

Kasutatud lausetes (Informaatika)