T

Aadressregister

Kasutatud lausetes (Informaatika)

Kuidas valida ja kasutada vibraatorit