T

Aadressregister

Kasutatud lausetes (Informaatika)