T

Aadresskanali

Kasutatud lausetes (Informaatika)