T

Aadressitundlik

Kasutatud lausetes (Informaatika)