T

Aadressitabeli

Kasutatud lausetes (Informaatika)