T

Aadressitõlgendamise

Kasutatud lausetes (Informaatika)