T

Aadressist

Kasutatud lausetes (Informaatika)

Sõnapaarid