T

Aadressisignaal

Kasutatud lausetes (Informaatika)