T

Aadressisidumisest

Kasutatud lausetes (Informaatika)