T

Aadressisõna

Kasutatud lausetes (Informaatika)