T

Aadressiruumina

Kasutatud lausetes (Informaatika)