T

Aadressiribast

Kasutatud lausetes (Informaatika)