T

Aadressireal pane

Kasutatud lausetes (Informaatika)