T

Aadressiobjektide

Kasutatud lausetes (Infoteadus)