T

Aadressilt

Kasutatud lausetes (Informaatika)

Sõnapaarid