T

Aadressiklass

Kasutatud lausetes (Informaatika)