T

Aadressiga

Kasutatud lausetes (Informaatika)

Sõnapaarid