T

Aadressideruum

Kasutatud lausetes (Informaatika)