T

Aadressidena

Kasutatud lausetes (Informaatika)