T

Aadressidelt

Kasutatud lausetes (Informaatika)

Sõnapaarid