T

Aadressblokki

Kasutatud lausetes (Informaatika)