T

Aadliriik tugevnes

Kasutatud lausetes (Ajalugu)