T

Aadliomavalitsust nii

Kasutatud lausetes (Ajalugu)