T

Aadlimaja

Kasutatud lausetes (Eesti keel)

Liited