T

Aadellikus seisneb

Kasutatud lausetes (Ajalugu)