T

Aadelikkus piirdub

Kasutatud lausetes (Kirjandus)